A A A

Kategorie

Archiwalne

Aktywizacja zawodowa uczestników projektu „INTEGRA III– program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w  Dąbrowie Górniczej” Zadanie 1 – Kurs „ Gospodarka magazynowa z obsługą wózka widłowego”

Kurs „ Gospodarka magazynowa z obsługą wózka widłowego ‘’realizowany był w okresie od 29.10.2018 r. do 06.12.2018 r. Kurs obejmował 93 godziny zajęć teoretycznych z zakresu obsługi wózków jezdniowych oraz gospodarki magazynowej i 67 godzin zajęć praktycznych z zakresu obsługi wózka jezdniowego oraz obsługi programu magazynowego i obsługi kasy fiskalnej.

Celem kursu było przygotowanie uczestników/uczestniczek z zakresu wiedzy i umiejętności umożliwiających przystąpienie do egzaminu i uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego oraz certyfikatu potwierdzającego praktyczne kwalifikacje w zakresie gospodarki magazynowej z obsługą wózka jezdniowego.

Uczestnicy podczas szkolenia zdobyli wiedzę teoretyczną, jak również praktyczną z zakresu obsługi wózków jezdniowych oraz zagadnień z zakresu gospodarki magazynowej.

Ilość osób objętych wsparciem w formie szkolenia: 9

Ilość osób, które zakończyły szkolenie: 8

Z sukcesem 7 osób przystąpiło i ukończyło egzamin, a założony cel dydaktyczny został osiągnięty.

Wszystkim uczestniczkom oraz uczestnikom gratulujemy zdobytych kwalifikacji.

Pozostałe wiadomości

 • Pomoc żywnościowa
  2017-02-08
  W Dąbrowie Górniczej skierowanie do odbioru żywności wydaje pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwy wg miejsca zamieszkania osoby lub rodziny  (Rejony socjalne – odnośnik do inf. na stronie www.mops.com.pl). Żywność jest wydawana przez......
  czytaj cały wpis: Pomoc żywnościowa
 • obraz dla wpisu: Senior w internecie
  Senior w internecie
  2017-01-24
  W dniu 07.02.2017r Klub wolontariusza przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej organizuje w godzinach 10:30-11:30 zajęcia pt. „ Senior w internecie”. Zajęcia dla osób, które chcą nauczyć się obsługiwać internet. Chętnych prosimy o wcześniejsze zapisy......
  czytaj cały wpis: Senior w internecie