A A A

Kategorie

Archiwalne

Aktywizacja zawodowa uczestników projektu „INTEGRA III– program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w  Dąbrowie Górniczej” Zadanie 3 – Kurs „ Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z modułem języka niemieckiego”

Kurs „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z modułem języka niemieckiego” realizowany był

w okresie od 29.10.2018 r. do 17.12.2018 r. Kurs obejmował 60 godziny zajęć teoretycznych z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, 65 godzin zajęć teoretycznych z zakresu języka niemieckiego, 120 godzin z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, które odbywały się w placówce opiekuńczej.

Celem szkolenia było przygotowanie uczestniczek/uczestników z zakresu wiedzy i umiejętności umożliwiających świadczenie usług opiekuna/opiekunki osoby starszej z możliwością pracy w Niemczech.

Uczestnicy podczas szkolenia zdobyli wiedzę teoretyczną , jak również praktyczną z zakresu opieki nad osobami starszymi oraz podstawy z języka niemieckiego.

Ilość osób objętych wsparciem w formie szkolenia: 3

Ilość osób, które zakończyły szkolenie: 2

Z sukcesem 2 osoby przystąpiły i ukończyły egzamin, a założony cel dydaktyczny został osiągnięty.

Wszystkim uczestniczkom oraz uczestnikom gratulujemy zdobytych kwalifikacji.

Pozostałe wiadomości

 • Pomoc żywnościowa
  2017-02-08
  W Dąbrowie Górniczej skierowanie do odbioru żywności wydaje pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwy wg miejsca zamieszkania osoby lub rodziny  (Rejony socjalne – odnośnik do inf. na stronie www.mops.com.pl). Żywność jest wydawana przez......
  czytaj cały wpis: Pomoc żywnościowa
 • obraz dla wpisu: Senior w internecie
  Senior w internecie
  2017-01-24
  W dniu 07.02.2017r Klub wolontariusza przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej organizuje w godzinach 10:30-11:30 zajęcia pt. „ Senior w internecie”. Zajęcia dla osób, które chcą nauczyć się obsługiwać internet. Chętnych prosimy o wcześniejsze zapisy......
  czytaj cały wpis: Senior w internecie