A A A

Kategorie

Archiwalne

Aktywizacja zawodowa uczestników projektu „INTEGRA III– program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej” Zadanie 4 – Kurs „Prawo jazdy kat. B”

Kurs „Prawa jazdy kat. B” realizowany był w okresie od 11.12.2018 r. do 11.01.2019 r. Wzięło w nim udział 10 osób. Kurs obejmował 30 godzin zajęć teoretycznych z zakresu przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania, czynności kontrolno obsługowych oraz przedlekarskiej pomocy, 30 godzin zajęć praktycznych, jazda na placu manewrowym, w ruchu miejskim i pozamiejskim.

Celem kursu było nabycie wiedzy teoretycznej z zakresu ruchu drogowego oraz umiejętności kierowania pojazdem i zachowania się w różnych sytuacjach drogowych.

Uczestnicy podczas szkolenia zdobyli wiedzę teoretyczną z zakresu przepisów ruchu drogowego i zasad udzielenia pierwszej pomocy. Wszyscy uczestnicy ukończyli szkolenie i zaliczyli egzamin wewnętrzny.

Ilość osób objętych wsparciem w formie szkolenia: 10 osób.

Ilość osób, które zakończyły szkolenie: 9 osób.

Wszystkim uczestniczkom oraz uczestnikom gratulujemy zdobytych kwalifikacji.

Pozostałe wiadomości

 • Pomoc żywnościowa
  2017-02-08
  W Dąbrowie Górniczej skierowanie do odbioru żywności wydaje pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwy wg miejsca zamieszkania osoby lub rodziny  (Rejony socjalne – odnośnik do inf. na stronie www.mops.com.pl). Żywność jest wydawana przez......
  czytaj cały wpis: Pomoc żywnościowa
 • obraz dla wpisu: Senior w internecie
  Senior w internecie
  2017-01-24
  W dniu 07.02.2017r Klub wolontariusza przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej organizuje w godzinach 10:30-11:30 zajęcia pt. „ Senior w internecie”. Zajęcia dla osób, które chcą nauczyć się obsługiwać internet. Chętnych prosimy o wcześniejsze zapisy......
  czytaj cały wpis: Senior w internecie