A A A

Wzory wniosków Dział ds. Rehabilitacji Społecznej

WZORY WNIOSKÓW NA ROK 2017

TURNUSY REHABILITACYJNE

wniosek-o-dofinansowanie-ze-srodkow-panstwowego-funduszu-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-uczestnictwa-w-turnusie-rehabilitacyjnym

PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

wniosek-o-dofinansowanie-ze-srodkow-panstwowego-funduszu-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-zaopatrzenia-w-przedmioty-ortopedyczne-i-srodki-pomocnicze

ZAOPATRZENIE W SPRZĘT REHABILITACYJNY

wniosek-o-dofinansowanie-ze-srodkow-panstwowego-funduszu-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-zakupu-sprzetu-rehabilitacyjnego

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

wniosek-o-dofinansowanie-ze-srodkow-panstwowego-funduszu-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-do-likwidacji-barier-architektonicznych-w-mieszkaniu-osoby-niepelnosprawnej

LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ

wniosek-o-dofinansowanie-ze-srodkow-panstwowego-funduszu-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-do-likwidacji-barier-w-komunikowaniu-sie

LIKWIDACJA BARIER TECHNICZNYCH

wniosek-o-dofinansowanie-ze-srodkow-panstwowego-funduszu-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-do-likwidacji-barier-technicznych

DOFINANSOWANIE USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA – PRZEWODNIKA

wniosek-o-dofinansowanie-ze-srodkow-panstwowego-funduszu-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-uslug-tlumacza-jezyka-migowego-lub-tlumacza-przewodnika

SPORT, KULTURA, REKREACJA, TURYSTYKA

wniosek-o-dofinansowanie-ze-srodkow-panstwowego-funduszu-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-sportu-kultury-rekreacji-i-turystyki-osob-niepelnosprawnych

 

WZORY WNIOSKÓW NA ROK 2016

TURNUSY REHABILITACYJNE

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych

ZAOPATRZENIE W SPRZĘT REHABILITACYJNY

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier architektonicznych w mieszkaniu osoby niepełnosprawnej

LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier w komunikowaniu się

LIKWIDACJA BARIER TECHNICZNYCH

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier technicznych

DOFINANSOWANIE USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA – PRZEWODNIKA

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika

SPORT, KULTURA, REKREACJA, TURYSTYKA

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

 

WZORY WNIOSKÓW NA ROK 2015

TURNUSY REHABILITACYJNE

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych.

ZAOPATRZENIE W SPRZĘT REHABILITACYJNY

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ

Wniosek o dofinansowanie zakupu urządzeń z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się

LIKWIDACJA BARIER TECHNICZNYCH

Wniosek o dofinansowanie zakupu urządzeń z zakresu likwidacji barier technicznych

DOFINANSOWANIE USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA – PRZEWODNIKA

Wniosek o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza

SPORT, KULTURA, REKREACJA, TURYSTYKA – PFRON

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych.