A A A

Kategorie

Archiwalne

„Ekosystemy  na  rzecz  utrzymania  zdrowia  psychicznego  w  gminach”

Projekt realizowany w partnerstwie:

 1. Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki

 2. STOWARZYSZENIE YAVA

 3. Gmina Bielsko-Biała – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 4. Gmina Piekary Śląskie – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

W ramach projektu planuje się stworzenie środowiskowej sieci wparcia dla osób chorujących psychicznie, stanowiącej element uzupełniający w dotychczasowym systemie lecznictwa i opieki, opartej na działalności Lokalnego Zespołu Wsparcia Zdrowia Psychicznego. Celem projektu jest przetestowanie modelu pod tytułem  „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach”, dostępnego pod linkiem https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/projekty/innowacje-spoleczne-rezultaty/deinstytucjonalizacja-w-psychiatrii/.

Model wykorzystuje interdyscyplinarne wsparcie osób chorujących psychicznie i ich otoczenia, uwzględniając różne aspekty pomocy: opiekę dzienną i ambulatoryjną, wsparcie terapeutyczne, oddziaływania psychospołeczne, reintegrację społeczną i zawodową. Użytkownikami projektu będą również instytucje, których współpraca jest niezbędna w realizacji środowiskowego wsparcia osób chorujących. Planuje się działania edukacyjne w instytucjach użyteczności publicznej, w których zostaną wyłonieni Liderzy Zdrowia Psychicznego, którzy po przeszkoleniu będą edukować swoje środowisko pracy
w kwestii zdrowia psychicznego i podejścia do osoby chorej. Projekt zakłada także działania edukacyjno-profilaktycznie w placówkach edukacyjnych, skierowane do dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców,
a ukierunkowane na poszerzanie świadomości w obszarze zdrowia psychicznego, higieny i profilaktyki zdrowia. Ponadto przewiduje się terapię indywidualną, rodzinną, wsparcie asystenckie i opiekuńcze. W ramach projektu powstanie portal zdrowia psychicznego oraz aplikacja służąca specjalistom do sporządzania ekogramów i genogramów rodzinnych.

Projekt jest realizowany na terenie woj śląskiego w okresie od lipca 2018 do grudnia 2020 i obejmować będzie
10 lokalizacji, Gmina: Bielsko-Biała (100 uczestników), Czernichów (10 uczestników), Częstochowa (40 uczestników), Dąbrowa Górnicza (40 uczestników), Jaworze (uczestników 12), Kozy (10 uczestników), Piekary Śląskie (20 uczestników), Porąbka (14 uczestników), Szczyrk (14 uczestników), Wilamowice (10 uczestników). W ramach testowaniu modelu wsparcie zostanie objętych w sumie 135 osób za zaburzeniami psychicznymi oraz 135 osób z ich otoczenia.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego z w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWR.04.01.00-IZ.00-00-014/17 działanie 4.1 Innowacje społeczne w wysokości 2 625 956,00 zł.

plakat Ekosystemy LZWZP

Pozostałe wiadomości

 • Pomoc żywnościowa
  2017-02-08
  W Dąbrowie Górniczej skierowanie do odbioru żywności wydaje pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwy wg miejsca zamieszkania osoby lub rodziny  (Rejony socjalne – odnośnik do inf. na stronie www.mops.com.pl). Żywność jest wydawana przez......
  czytaj cały wpis: Pomoc żywnościowa
 • obraz dla wpisu: Senior w internecie
  Senior w internecie
  2017-01-24
  W dniu 07.02.2017r Klub wolontariusza przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej organizuje w godzinach 10:30-11:30 zajęcia pt. „ Senior w internecie”. Zajęcia dla osób, które chcą nauczyć się obsługiwać internet. Chętnych prosimy o wcześniejsze zapisy......
  czytaj cały wpis: Senior w internecie