A A A

Schronienie, posiłek, ubranie

Z kim się kontaktować?Zespół ds Bezdomności
link do: Zespół ds Bezdomności

FORMY POMOCY

SCHRONIENIE

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.

POSIŁEK

Pomoc w formie gorącego posiłku jest zapewniana osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić ( przyznawana także w formie zakupu posiłków dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole).

UBRANIE

Odzież zabezpieczana jest dla osoby potrzebującej poprzez dostarczenie jej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pór roku.

Pomoc można również uzyskać w organizacjach współpracujących z MOPS

Schronisko dla Bezdomnych Caritas Diecezji Sosnowieckiej

Al. Zwycięstwa 6
42 – 520 Dąbrowa Górnicza – Ząbkowice
tel. 32 261 90 04
e-mail: schronisko-dg@caritas.pl
Kierownik: Mariusz Zaremba

Dni i godziny otwarcia placówki:  całodobowo
Ilość miejsc: 38 miejsc, w tym 35 miejsc dla mężczyzn oraz 3 miejsca dla kobiet
Formy pomocy: schronienie, wyżywienie, odzież

Przy Schronisku dla Bezdomnych funkcjonuje łaźnia dla osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością czynna w każdą środę w godz. od 15:00 do 19:00

Noclegownia dla Bezdomnych Caritas Diecezji Sosnowieckiej

ul. Łącznej 31
tel. 32 268 89 82
Dąbrowa Górnicza
Kierownik:  Łukasz Marzec

Dni i godziny otwarcia placówki:  cały tydzień, w okresie od 1 kwietnia do 31 września od 19:00 do 7:00, w okresie od 1 października do 31 marca od 18:00 do 8:00
Ilość miejsc: 50 miejsc, w tym 40 miejsc dla mężczyzn oraz 10 miejsc dla kobiet
Formy pomocy: schronienie

Polski Komitet Pomocy Społecznej

ul. Adamieckiego 13
Dąbrowa Górnicza

Dni i godziny otwarcia placówki:  wtorki, czwartki godz.  9:00 – 13:00
Formy pomocy: pomoc rzeczowa, żywność

Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie

ul. Łącznej 35
tel. 507 844 748

Dni i godziny otwarcia placówki:  od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 13:00
Formy pomocy: pomoc rzeczowa, żywność