A A A

Informacje ogólne

Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej przyznawane są na podstawie art. 36 ustawy o pomocy społecznej.

 

UWAGA

Informujemy, iż zgodnie z informacjami uzyskanymi z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Katowicach od dnia 02.10.2017r. rozpoczęto wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017.

Żywność wydawana jest w niżej wymienionych dniach i godzinach:                                                                                                                                                                                                                           poniedziałek w godzinach 12.00 – 16.00                                                                                                              środa i piątek w godzinach 9.30 – 13.30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Punkt wydawania żywności :                                                                                                                           DĄBROWA GÓRNICZA                                                                                                                                                  UL. LEGIONÓW POLSKICH 85

 

Powiązane z tematem

Dział Pomocy Środowiskowej