A A A

Wzory wniosków

Obowiązek informacyjny dla Wnioskodawcy

W przypadku składania wniosków przez Pełnomocnika należy dołączyć:

ZAOPATRZENIE W SPRZĘT REHABILITACYJNY

wniosek-o-dofinansowanie-ze-srodkow-panstwowego-funduszu-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-zakupu-sprzetu-rehabilitacyjnego

Obowiązek informacyjny dla Wnioskodawcy

W przypadku składania wniosków przez Pełnomocnika należy dołączyć:

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

wniosek-o-dofinansowanie-ze-srodkow-panstwowego-funduszu-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-do-likwidacji-barier-architektonicznych-w-mieszkaniu-osoby-niepelnosprawnej

Obowiązek informacyjny dla Wnioskodawcy

W przypadku składania wniosków przez Pełnomocnika należy dołączyć:

LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ

wniosek-o-dofinansowanie-ze-srodkow-panstwowego-funduszu-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-do-likwidacji-barier-w-komunikowaniu-się

Obowiązek informacyjny dla Wnioskodawcy

W przypadku składania wniosków przez Pełnomocnika należy dołączyć:

LIKWIDACJA BARIER TECHNICZNYCH

wniosek-o-dofinansowanie-ze-srodkow-panstwowego-funduszu-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-do-likwidacji-barier-technicznych

Obowiązek informacyjny dla Wnioskodawcy

W przypadku składania wniosków przez Pełnomocnika należy dołączyć:

DOFINANSOWANIE USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA – PRZEWODNIKA

wniosek-o-dofinansowanie-ze-srodkow-panstwowego-funduszu-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-uslug-tlumacza-jezyka-migowego-lub-tlumacza-przewodnika

Obowiązek informacyjny dla Wnioskodawcy

W przypadku składania wniosków przez Pełnomocnika należy dołączyć:

SPORT, KULTURA, REKREACJA, TURYSTYKA

wniosek-o-dofinansowanie-ze-srodkow-panstwowego-funduszu-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-sportu-kultury-rekreacji-i-turystyki-osob-niepelnosprawnych