A A A

Informacje ogólne o programie w 2018 roku

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”

Informacja dla osób niepełnosprawnych – mieszkańców powiatu Dąbrowa Górnicza, dotycząca realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Informacje o programie „Aktywny samorząd” można uzyskać na stronie internetowej https://www.pfron.org.pl/ lub http://mops.com.pl oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Dąbrowa Górnicza, Aleja Józefa Piłsudskiego 2, tel. 571-332-333, 571-332-332, 571-332-331, 571-332-330.
Warunki dofinansowania i środki finansowe na realizację programu określane są przez PFRON.

Dofinansowanie będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na ternie powiatu.

Terminy składania wniosków w roku 2018:

  • Moduł I – od 30 kwietnia 2018 roku do dnia 30 sierpnia 2018 roku
  • w Module II:
    ­ – I termin – pierwsze półrocze – od 01 marca do 30 marca 2018 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018),
    ­  II termin – drugie półrocze – od 03 września do 10 października 2018 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019)

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

W 2018 roku, ze środków PFRON w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:

Moduł II:

UWAGA: Z treścią programu „Aktywny samorząd” oraz dokumentem pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku można zapoznać się po adresem strony

http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2018-roku/

 

Powiązane z tematem

aktywny samorząd