A A A

Zasady, Kierunki, Regulamin i druki wniosków

ZASADY

Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

KIERUNKI

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku

REGULAMIN ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

Zarządzenie- nr-DKPiO-013-14-2019-Dyrektora-Miejskiego-Ośrodka-Pomocy-Społecznej-w-Dąbrowie-Górniczej-z-dnia-11-03-2019-r

WZORY FORMULARZY STOSOWANYCH W RAMACH OBSZARU C-3 i C-4

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/formularze/

WNIOSKI 2019

W RAMACH MODUŁU I – wnioski w trakcie opracowywania

MODUŁ I – LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ:

OBSZAR A – LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ

ZADANIE 1 –  POMOC W ZAKUPIE I MONTAŻU OPRZYRZĄDOWANIA DO POSIADANEGO SAMOCHODU

Wniosek A-1

załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów

załącznik nr 2 – oświadczenie o przetwarzanie i udostępnienie danych osobowych

załącznik nr 3 – zaświadczenie lekarskie RUCH

Informacja dla klientów DDRS

ZADANIE 2 – POMOC W UZYSKANIU PRAWA JAZDY KATEGORII „B”

Wniosek A-2

załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów

załącznik nr 2 – oświadczenie o przetwarzanie i udostępnienie danych osobowych

załącznik nr 3 – zaświadczenie lekarskie RUCH

Informacja dla klientów DDRS

OBSZAR B – LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICTWA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM:

ZADANIE 1 – POMOC W ZAKUPIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO LUB JEGO ELEMENTÓW ORAZ OPROGRAMOWANIA

Wniosek B-1

załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów

załącznik nr 2a – zaświadczenie lekarskie RUCH

załącznik nr 2b – zaświadczenie lekarskie OKO

załącznik nr 3 – oświadczenie o przetwarzanie i udostępnienie danych osobowych

Informacja dla klientów DDRS

ZADANIE 2 – DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ W ZAKRESIE OBSŁUGI NABYTEGO W RAMACH PROGRAMU SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I OPROGRAMOWANIA

Wniosek B-2

załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów

załącznik nr 2a – zaświadczenie lekarskie RUCH

załącznik nr 2b – zaświadczenie lekarskie OKO

załącznik nr 3 – oświadczenie o przetwarzanie i udostępnienie danych osobowych

Informacja dla klientów DDRS

OBSZAR C – LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ

ZADANIE 2 – POMOC W UTRZYMANIU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSIADANEGO WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

Wniosek C-2

załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów

załącznik nr 2 – oświadczenie o przetwarzanie i udostępnienie danych osobowych

Informacja dla klientów DDRS

ZADANIE 3 – POMOC W ZAKUPIE PROTEZY KOŃCZYNY W KTÓREJ ZASTOSOWANO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

Wniosek C-3

załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów

załącznik nr 2 – oświadczenie o przetwarzanie i udostępnienie danych osobowych

załącznik nr 3 – zaświadczenie lekarskie

Informacja dla klientów DDRS

ZADANIE 4 – POMOC W UTRZYMANIU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSIADANEJ PROTEZY W KTÓREJ ZASTOSOWANO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

Wniosek C-4

załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów

załącznik nr 2 – oświadczenie o przetwarzanie i udostępnienie danych osobowych

załącznik nr 3 – zaświadczenie lekarskie

Informacja dla klientów DDRS

OBSZAR D – POMOC W UTRZYMANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POPRZEZ ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA OSOBY ZALEŻNEJ

Wniosek D

załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów

załącznik nr 2 – oświadczenie o przetwarzanie i udostępnienie danych osobowych

Informacja dla klientów DDRS

MODUŁ II – POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

Wniosek-M-II

załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów

załącznik nr 2 – uzasadnienie zwiększenia dodatku

załącznik nr 3 – zaświadczenie z uczelni

Informacja dla klientów DdRS

Karta oceny merytorycznej wniosku AS M-I (do wglądu – wypełnia pracownik MOPS)