A A A

Zasady, Kierunki, Regulamin i druki wniosków

ZASADY

Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

KIERUNKI

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku

REGULAMIN ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

Zarządzenie-nr- DKPiO-013-34-2019-Dyrektora-Miejskiego-Ośrodka-Pomocy-Społecznej-w-Dąbrowie-Górniczej-z-dnia-30-08-2019

WZORY FORMULARZY STOSOWANYCH W RAMACH OBSZARU C-3 i C-4

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/formularze/

WNIOSKI 2019

MODUŁ I – LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ:

W przypadku składania wniosków przez Pełnomocnika należy dołączyć:

Obowiązek informacyjny dla Pełnomocnika

 ART 14  – Wnioskodawca

OBSZAR A – LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ

ZADANIE 1 –  POMOC W ZAKUPIE I MONTAŻU OPRZYRZĄDOWANIA DO POSIADANEGO SAMOCHODU – RUCH

Wniosek A-1

załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodu

załącznik nr 2 – zaświadczenie lekarskie RUCH

Obowiązek informacyjny dla Wnioskodawców

ZADANIE 2 – POMOC W UZYSKANIU PRAWA JAZDY – RUCH

Wniosek A-2

załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów

załącznik nr 2 – zaświadczenie lekarskie RUCH

Obowiązek informacyjny dla Wnioskodawców

ZADANIE 3– POMOC W UZYSKANIU PRAWA JAZDY – SŁUCH

Wniosek A-3

załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów

Obowiązek informacyjny dla Wnioskodawców

ZADANIE 4 – POMOC W ZAKUPIE I MONTAŻU OPRZYRZĄDOWANIA DO POSIADANEGO SAMOCHODU – SŁUCH

Wniosek A-4

załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodu

załącznik nr 2 – zaświadczenie lekarskie – SŁUCH

Obowiązek informacyjny dla Wnioskodawców

 

OBSZAR B – LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICTWA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM:

ZADANIE 1 – POMOC W ZAKUPIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO LUB JEGO ELEMENTÓW ORAZ OPROGRAMOWANIA – ZNACZNY STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – RUCH i WZROK

Wniosek B-1

załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów

załącznik 2a – zaświadczenie lekarskie RUCH

załącznik 2b – zaświadczenie lekarskie WZROK

Obowiązek informacyjny dla Wnioskodawców

ZADANIE 2 – DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ W ZAKRESIE OBSŁUGI NABYTEGO W RAMACH PROGRAMU SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I OPROGRAMOWANIA

Wniosek B-2

załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów

Obowiązek informacyjny dla Wnioskodawców

ZADANIE 3 – POMOC W ZAKUPIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO LUB JEGO ELEMENTÓW ORAZ OPROGRAMOWANIA – UMIARKOWANY STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (WZROK)

Wniosek B-3

załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów

załącznik nr 2 – zaświadczenie lekarskie WZROK

Obowiązek informacyjny dla Wnioskodawców

ZADANIE 4 – POMOC W ZAKUPIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO LUB JEGO ELEMENTÓW ORAZ OPROGRAMOWANIA – ZNACZNY LUB UMIARKOWANY STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (SŁUCH)

Wniosek B-4

załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów

załącznik nr 2 – zaświadczenie lekarskie SŁUCH

Obowiązek informacyjny dla Wnioskodawców

ZADANIE 5 – POMOC W UTRZYMANIU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSIADANEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO (ZAKUPIONEGO W RAMACH REALIZOWANEGO PROGRAMU)

Wniosek B-5

załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów

Obowiązek informacyjny dla Wnioskodawców

OBSZAR C – LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ

ZADANIE 1– POMOC W ZAKUPIE WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

Wniosek C-1

załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów

załącznik nr 2 – zaświadczenie lekarskie

Obowiązek informacyjny dla Wnioskodawców

ZADANIE 2 – POMOC W UTRZYMANIU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSIADANEGO SKUTERA LUB WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

Wniosek C-2

załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów

Obowiązek informacyjny dla Wnioskodawców

ZADANIE 3 – POMOC W ZAKUPIE PROTEZY KOŃCZYNY W KTÓREJ ZASTOSOWANO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

Wniosek C-3

załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów

załącznik nr 2 – zaświadczenie lekarskie

Obowiązek informacyjny dla Wnioskodawców

ZADANIE 4 – POMOC W UTRZYMANIU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSIADANEJ PROTEZY W KTÓREJ ZASTOSOWANO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

Wniosek C-4

załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów

załącznik nr 2 – zaświadczenie lekarskie

Obowiązek informacyjny dla Wnioskodawców

ZADANIE 5 – POMOC W ZAKUPIE SKUTERA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM LUB OPRZYRZĄDOWANIA ELEKTRYCZNEGO DO WÓZKA RĘCZNEGO

Wniosek C-5

załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów

załącznik nr 2 – zaświadczenie lekarskie

Obowiązek informacyjny dla Wnioskodawców

OBSZAR D – POMOC W UTRZYMANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POPRZEZ ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA OSOBY ZALEŻNEJ

Wniosek D

załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów

Obowiązek informacyjny dla Wnioskodawców

MODUŁ II – POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

Wniosek  M-II

załącznik nr 1 – zaświadczenie z uczelni

załącznik nr 2 – uzasadnianie zwiększenia dodatku

załącznik nr 3 – oświadczenie Wnioskodawcy

Obowiązek informacyjny dla Wnioskodawców

W przypadku składania wniosków przez Pełnomocnika należy dołączyć:

ART 14 – Wnioskodawca

Obowiązek informacyjny dla Pełnomocnika

 

Karta oceny merytorycznej wniosku AS M-I (do wglądu – wypełnia pracownik MOPS)