A A A

Zespół ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych

Z kim się kontaktować?Zespół ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych
link do: Zespół ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych

Zespół zajmuje się w szczególności:

1. Prowadzeniem pracy socjalnej na rzecz klientów Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Morcinka 15.
2. Przygotowywaniem decyzji i realizacją pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych w zakresie :

  • usług opiekuńczych,

Zakres usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania

  • specjalistycznych usług opiekuńczych,

Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych

  • specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Pomoc usługową w miejscu zamieszkania przyznaje się na podstawie wywiadu środowiskowego oraz zaświadczenia lekarskiego

Zaświadczenie lekarskie dotyczące pomocy usługowej

  • usług świadczonych przez dzienne domy pomocy społecznej,
  • rehabilitacji psychospołecznej w Środowiskowym Domu Samopomocy.

 

3.Ustalaniem możliwości pobytu w domu pomocy społecznej na terenie miasta oraz na terenie innych miast, a także sporządzaniem skierowań i przedmiotowych decyzji administracyjnych.

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej

Zaświadczenie lekarza psychiatry

Zaświadczenie psychologa