A A A

Kadra

Monika Jagodzińska-Dudek – koordynator Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Dorota Korczak – pracownik socjalny

Małgorzata Toborek – pracownik socjalny

Ewelina Bagińska – psycholog

Patrycja Rzeźniczak – Kotłowska – psycholog

Zofia Zaręba – psycholog

Monika Adamczewska – terapeuta

Anna Ceglarek – terapeuta

Aleksandra Gleń – terapeuta