A A A

Kategorie

Archiwalne

Grupa wsparcia dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej

Dział Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w związku z projektem pt. „Rodzina- dom budowany miłością II” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych

zaprasza na  spotkania grupy wsparcia dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, które odbędą się: 
– 23.10.2019 r. w godz. od 15:00 do 18:00
– 27.11.2019 r. w godz. od 15:00 do 18:00
– 11.12.2019 r. w godz. od 15:00 do 18:00- spotkanie połączone z warsztatami pt. „Motywacja ”
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, pokój nr 327,
III piętro.

Pozostałe wiadomości

 • Pomoc żywnościowa
  2017-02-08
  W Dąbrowie Górniczej skierowanie do odbioru żywności wydaje pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwy wg miejsca zamieszkania osoby lub rodziny  (Rejony socjalne – odnośnik do inf. na stronie www.mops.com.pl). Żywność jest wydawana przez......
  czytaj cały wpis: Pomoc żywnościowa
 • obraz dla wpisu: Senior w internecie
  Senior w internecie
  2017-01-24
  W dniu 07.02.2017r Klub wolontariusza przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej organizuje w godzinach 10:30-11:30 zajęcia pt. „ Senior w internecie”. Zajęcia dla osób, które chcą nauczyć się obsługiwać internet. Chętnych prosimy o wcześniejsze zapisy......
  czytaj cały wpis: Senior w internecie