A A A

Kategorie

Archiwalne

Informacja dotycząca pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2019 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Zbliża się koniec wydawania żywności FEAD w Podprogramie 2019. To ostatni moment by osoby potrzebujące skorzystały z możliwości odebrania żywności.

Zapraszamy osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1056,00 zł a dochód osoby samotnej nie przekracza kwoty 1402,00 zł i jednocześnie spełniają kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (m.in. niepełnosprawność, bezdomność, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa i ekologiczna) do telefonicznego lub osobistego kontaktowania się z pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu weryfikacji spełnienia ww. kryteriów i ustalenia sposobu odbioru skierowania po odbiór żywności.

W Dąbrowie Górniczej żywność jest wydawana przez Polski Komitet Pomocy Społecznej a także przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej.

Kontakt do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00

Siedziba MOPS Al. Piłsudskiego 2:              

 tel. 571-332-260    e-mail: jmachaj@mops.com.pl

Punkt ul. Wyszyńskiego 1:

tel. 571-332-316   e-mail: aszczerba@mops.com.pl                        

tel. 571-332-290    e-mail: aseweryn@mops.com.pl

Punkt Ząbkowice, Strzemieszyce i Łosień         

tel. 571-332-275    e-mail: eszczepara@mops.com.pl

Osoby bezdomne:                                                 

tel. 571-332-390    e-mail: jkrol@mops.com.pl

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:           

tel. 571-332-334    e-mail: iwalotek@mops.com.pl

Kontakt bezpośredni z pracownikiem socjalnym jest możliwy tylko w sytuacji zachowania reżimu sanitarnego tj. zachowaniem niezbędnych środków ochrony osobistej ze strony klienta i pracownika MOPS.

Pozostałe wiadomości

 • Pomoc żywnościowa
  2017-02-08
  W Dąbrowie Górniczej skierowanie do odbioru żywności wydaje pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwy wg miejsca zamieszkania osoby lub rodziny  (Rejony socjalne – odnośnik do inf. na stronie www.mops.com.pl). Żywność jest wydawana przez......
  czytaj cały wpis: Pomoc żywnościowa
 • obraz dla wpisu: Senior w internecie
  Senior w internecie
  2017-01-24
  W dniu 07.02.2017r Klub wolontariusza przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej organizuje w godzinach 10:30-11:30 zajęcia pt. „ Senior w internecie”. Zajęcia dla osób, które chcą nauczyć się obsługiwać internet. Chętnych prosimy o wcześniejsze zapisy......
  czytaj cały wpis: Senior w internecie