A A A

Kategorie

Archiwalne

Informacja o legitymacjach

INFORMACJA O LEGITYMACJACH

Z dniem 1 sierpnia 2017 r. na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2046, ze zmianami), zmianie uległy zasady przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej, która uprawnia m. ni. do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego oraz zniżek w dostępie do usług w obszarze m. in. sportu, kultury i turystyki, świadczonych przez jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego.

Ponadto od 1 września 2017 r. zmieniły się wzory blankietu legitymacji osoby niepełnosprawnej, które określone zostały w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 1541).

Zgodnie z nowymi wzorami określonymi w załączniku nr 1 i 2 do ww. rozporządzenia na rewersie legitymacji umieszczany będzie QR kod, który zawierać będzie obligatoryjnie numer PESEL i numer legitymacji oraz odpowiednio, jedynie na wniosek osoby zainteresowanej bądź przedstawiciela ustawowego dziecka, dane dotyczące stopnia niepełnosprawności oraz symbolu przyczyny niepełnosprawności zapisane w postaci tekstowej (numer PESEL, symbol przyczyny niepełnosprawności, stopnień niepełnosprawności, numer legitymacji) według następujących wzorów:

1) 00000000000;01-U;lekki;000000000/0001,

2) 00000000000;01-U;;000000000/0001,

3) 00000000000;;lekki;000000000/0001,

4) 00000000000;;;000000000/0001.

Do odczytania QR kodu można użyć darmowych programów komputerowych, aplikacji na smartfony oraz czytników QR kodów opartych na technologii CMOS.

Wszelkie informacje o legitymacji oraz przykładowe QR kody można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Osoby niepełnosprawne pod adresem: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,783,legitymacja-osoby-niepelnosprawnej.

Jednocześnie nadmieniam, że legitymacje wydane przez 1 września 2017 r. zachowują swoją ważność na czas w nich określony. Natomiast jeżeli osoba niepełnosprawna nie posiada ważnej legitymacji, to do czasu odbioru legitymacji wydanej wg nowego wzoru, może posługiwać się posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Pozostałe wiadomości

 • Pomoc żywnościowa
  2017-02-08
  W Dąbrowie Górniczej skierowanie do odbioru żywności wydaje pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwy wg miejsca zamieszkania osoby lub rodziny  (Rejony socjalne – odnośnik do inf. na stronie www.mops.com.pl). Żywność jest wydawana przez......
  czytaj cały wpis: Pomoc żywnościowa
 • obraz dla wpisu: Senior w internecie
  Senior w internecie
  2017-01-24
  W dniu 07.02.2017r Klub wolontariusza przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej organizuje w godzinach 10:30-11:30 zajęcia pt. „ Senior w internecie”. Zajęcia dla osób, które chcą nauczyć się obsługiwać internet. Chętnych prosimy o wcześniejsze zapisy......
  czytaj cały wpis: Senior w internecie