A A A

Kategorie

Archiwalne

„INTEGRA III” i spotkania z psychologiem

W ramach projektu „ INTEGRA III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej ‘’ 50 uczestniczek i uczestników w okresie od 23.04.2018 r. do 15.05.2018 r. odbyło zajęcia obejmujące poradnictwo i diagnozę psychologiczną. Celem wsparcia było pogłębienie diagnozy sytuacji psycho- społecznej. W ramach spotkań indywidualnych uczestnicy oraz uczestniczki projektu „Integra III” zostali zbadani pod kątem funkcjonowania w sferze bytowej, socjalnej oraz rodzinnej. Każdy uczestnik/uczestniczka projektu zostali poddani badaniom psychologicznym pod względem posiadania przez nich predyspozycji psychospołecznych do udziału w Projekcie. Pogłębiona diagnoza obejmowała analizę deficytów, zasobów, potencjału oraz oczekiwań uczestnika/uczestniczki celem określenia właściwej ścieżki reintegracji i tym samym zaplanowania jak najbardziej dopasowanej do indywidualnych potrzeb uczestników tematyki i form przyszłego wsparcia w ramach usług aktywnej integracji. Na każdego uczestnika/ uczestniczkę przypadło 2 h wsparcia psychologicznego indywidualnego. Łącznie zrealizowano 100 h poradnictwa psychologicznego dla uczestników oraz uczestniczek projektu „INTEGRA III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”.

 

Pozostałe wiadomości

 • Pomoc żywnościowa
  2017-02-08
  W Dąbrowie Górniczej skierowanie do odbioru żywności wydaje pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwy wg miejsca zamieszkania osoby lub rodziny  (Rejony socjalne – odnośnik do inf. na stronie www.mops.com.pl). Żywność jest wydawana przez......
  czytaj cały wpis: Pomoc żywnościowa
 • obraz dla wpisu: Senior w internecie
  Senior w internecie
  2017-01-24
  W dniu 07.02.2017r Klub wolontariusza przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej organizuje w godzinach 10:30-11:30 zajęcia pt. „ Senior w internecie”. Zajęcia dla osób, które chcą nauczyć się obsługiwać internet. Chętnych prosimy o wcześniejsze zapisy......
  czytaj cały wpis: Senior w internecie