A A A

Kategorie

Archiwalne

KOMUNIKAT dotyczący realizacji pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD” 2013

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej informuje, iż wnioski na poszczególne zadania będą wydawane dla niepełnosprawnych mieszkańców, chcących skorzystać z oferowanych w ramach programu form pomocy, dopiero po zawarciu umowy w sprawie realizacji programu. Zgodnie ze wskazaniem PFRON termin zawarcia umowy upływa z dniem 30 kwietnia br. Po zawarciu umowy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej zostanie umieszczona szczegółowa informacja o programie oraz w/w wnioski.

 

Formy wsparcia udzielane w ramach pilotażowego programu:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dawniej STUDENT)

Więcej informacji na temat realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” można uzyskać w siedzibie MOPS, ul. Skibińskiego 1, Dąbrowa Górnicza, II piętro, pokój 24, – numer telefonu 32/268 15 14, 32/262 25 28 wewn. 238,268.

Treść programu dostępna jest na witrynie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl

Pozostałe wiadomości

 • Pomoc żywnościowa
  2017-02-08
  W Dąbrowie Górniczej skierowanie do odbioru żywności wydaje pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwy wg miejsca zamieszkania osoby lub rodziny  (Rejony socjalne – odnośnik do inf. na stronie www.mops.com.pl). Żywność jest wydawana przez......
  czytaj cały wpis: Pomoc żywnościowa
 • obraz dla wpisu: Senior w internecie
  Senior w internecie
  2017-01-24
  W dniu 07.02.2017r Klub wolontariusza przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej organizuje w godzinach 10:30-11:30 zajęcia pt. „ Senior w internecie”. Zajęcia dla osób, które chcą nauczyć się obsługiwać internet. Chętnych prosimy o wcześniejsze zapisy......
  czytaj cały wpis: Senior w internecie