A A A

Dział Opieki nad Dzieckiem i Rodziną

Zespół Pieczy Zastępczej

Godziny przyjęć:
poniedziałek – piątek 7.00 do 15.00

Osoba Stanowisko Dane kontaktowe
Agnieszka Zaremba Kierownik wew. 350
pok. 321
Agnieszka Zowal Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wew. 379
pok. 316
Izabela Żmuda Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wew. 379
pok. 316
Iwona Boroń Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wew. 357
pok. 322
Sonia Młynarska Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wew. 357
pok. 322
Ewa Zakrzewska Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wew. 357
pok. 322
Justyna Konewecka Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wew. 356
pok. 323
Olga Barszczewska Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wew. 356
pok. 323
Agnieszka Puszczewicz Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wew. 355
pok. 325
Dominika Nowak-Pancerz Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wew. 355
pok. 325
Beata Bargieł Pedagog wew. 355
pok. 325
Sylwia Wilk Psycholog wew. 354
pok. 327

Zespół Świadczeń

Godziny przyjęć:
poniedziałek – piątek 7.00 do 15.00
czwartek 7.00 do 17.00

Osoba / kontakt Stanowisko Dane kontaktowe
Agata Krupa Specjalista pracy socjalnej wew. 351
pok. 320
Barbara Kaleta Starszy pracownik socjalny wew. 351
pok. 320
Katarzyna Jałocha Pracownik socjalny wew. 352
pok. 319
Katarzyna Gaik-Kańtoch Pracownik socjalny wew. 352
pok. 319
Beata Grubecka Starszy pracownik socjalny wew. 353
pok. 318

Zespół ds. Asysty

Godziny przyjęć:
poniedziałek – piątek 7.00 do 15.00

Osoba / kontakt Stanowisko Dane kontaktowe
Patrycja Mazur Starszy asystent rodziny wew. 358
pok. 324
Katarzyna Korzec Asystent rodziny wew. 349
pok. 324
Katarzyna Wójcik Asystent rodziny wew. 359
pok. 324
Katarzyna Walotek Asystent rodziny wew.359
pok. 324
tel. 572 703 002

Powiązane z tematem

opieka nad dzieckiem i rodziną