A A A

Zespół ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych

Osoba Stanowisko Dane kontaktowe
Anna Wójcik Starszy specjalista pracy socjalnej -koordynator wew.280
pok. 222
Olga Frąc Starszy pracownik socjalny wew. 362
pok. 220
Wioletta Jasińska Pracownik socjalny wew. 363
pok. 220
Patrycja Trzepizur Inspektor wew. 329
pok. 221
Grzegorz Klamka Pracownik socjalny pok. 221