A A A

Kategorie

DAiO.1111.3.2013

Zakup biletów jednorazowych komunikacji miejskiej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej uprawniających do korzystania z przewozów organizowanych w województwie śląskim przez KZK GOP
Tryb zamówienia art.4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych
Osoba odpowiedzialna:
imię i nazwisko
telefon
e-mail
nr lokalu
Dorota Warcholińska – Kozieł
(32) 262 25 28
przetargi@mops.com.pl
1/54
Data ogłoszenia  15.07.2013
Pliki do pobrania

Zaproszenie do składania ofert   (15.07.2013)

Załącznik nr 1 – Oferta

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zadania

Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

Odpowiedź na zapytanie (19.07.2013)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (24.07.2013)