A A A

Kategorie

ZP/1/34U/MOPS/2019

Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych:

Zadanie 1 – Świadczenie usług opiekuńczych w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019

Zadanie 2 – Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019

Tryb zamówienia art. 138o uPzp
Osoba odpowiedzialna:
imię i nazwisko
telefon
e-mail
nr lokalu
Dorota Warcholińska – Kozieł
(32) 262 25 28
obsluga@mops.com.pl 2/116 – piętro 1
Data ogłoszenia 14.06.2019 r.
Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami (14.06.2019 r.)

Zał. nr 1A – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1

Zał. nr 1B – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2

Zał. nr 2A – Druk oferty dla Zadania 1

Zał. nr 2B – Druk oferty dla Zadania 2

Zał. nr 3A – Wykaz usług dla Zadania 1

Zał. nr 3B – Wykaz usług dla Zadania 2

Zał. nr 4A – Wykaz osób dla Zadania 1

Zał. nr 4B – Wykaz osób dla Zadania 2

Zał. nr 5A – Projekt umowy wraz z załącznikami dla Zadania 1

Zał. nr 5B – Projekt umowy wraz z załącznikami dla Zadania 2

Zał. nr 6 – Wzór umowy powierzenia danych osobowych – dot. Zadanie 1 i/lub Zadanie 2

Informacja z otwarcia ofert (25.06.2019 r.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (02.07.2019 r.)

Informacja o udzieleniu zamówienia (25.07.2019 r.)