A A A

Kategorie

DAiO.333.42.2016.KJ

Zorganizowanie treningu wyłaniania lidera społeczności lokalnej dla uczestników „Programu Aktywności Lokalnej na rzecz osób dotkniętych problemem bezdomności z terenu gminy Dąbrowa Górnicza” oraz „Programu Aktywności Lokalnej na rzecz mieszkańców Osiedla Łączna w Dąbrowie Górniczej” realizowanego w ramach projektu „INTEGRA II – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”

Tryb zamówienia  art. 4 pkt 8 uPzp
Osoba odpowiedzialna:
imię i nazwisko
telefon
e-mail
nr lokalu
Dorota Warcholińska – Kozieł
32 262 40 40
przetargi@mops.com.pl
2/116
Data ogłoszenia 21.06.2016 r.
Pliki do pobrani

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami:

załącznik nr 1 – oferta

załącznik nr 2 – wykaz przeprowadzonych treningów przez osobę realizującą zadanie

załącznik nr 3 – ogólne warunki umowy

załącznik nr 4 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych  (21.06.2016 r.)

Informacja o wyniku postępowania (05.07.2016 r.)

Informacja (08.07.2016 r.)