A A A

Kategorie

DAiO.333.44.2016

„Realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2016”

Tryb zamówienia  art. 4 pkt 8 uPzp
Osoba odpowiedzialna:
imię i nazwisko
telefon
e-mail
nr lokalu
Dorota Warcholińska – Kozieł
32 262 40 40
przetargi@mops.com.pl
2/116
Data ogłoszenia 22.07.2016 r.
Pliki do pobrania

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami:

załącznik nr 1 – oferta

załącznik nr 2 – Wykaz osób

załącznik nr 3 – ogólne warunki umowy

Zapytania i odpowiedzi na zapytania

Zapytania 3 i 4 i odpowiedź na zapytania

Protokół (ranking cen)