A A A

Kategorie

DAiO.333.8.2013

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, w związku z realizacją projektu systemowego „INTEGRA – program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie poradnictwa i wsparcia grupowego i indywidualnego z zakresu kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych z podziałem na zadania o nazwach i zakresach zgodnych z poszczególnymi opisami merytorycznymi:
Tryb zamówienia  art. 4 pkt 8 uPzp
Osoba odpowiedzialna:
imię i nazwisko
telefon
e-mail
nr lokalu
Dorota Warcholińska – Kozieł
32 262 25 28
obsluga@mops.com.pl
1/54
Data ogłoszenia 15.02.2013
Pliki do pobrania
Zadanie 1. – „ABC rozmowy kwalifikacyjnej”

Zaproszenie do składania ofert   (15.02.2013 r.)

Formularz oferty    (15.02.2013 r.)

Odpowiedź na zapytanie  (22.02.2013 r.)

Protokół z otwarcia ofert  (11.03.2013 r.)

Informacja o ponownym wyborze oferty nakorzystniejszej (26.03.2013 r.)

Zadanie 2. – „ABC przedsiębiorczości”

Zaproszenie do składania ofert   (15.02.2013 r.)

Formularz oferty    (15.02.2013 r.)

Odpowiedź na zapytanie  (22.02.2013 r.)

Protokół z otwarcia ofert  (11.03.2013 r.)

Zadanie 3. – „ABC zarządzania budżetem domowym”

Zaproszenie do składania ofert   (15.02.2013 r.)

Formularz oferty    (15.02.2013 r.)

Protokół z otwarcia ofert  (11.03.2013 r.)

Zadanie 4. – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Zaproszenie do składania ofert   (15.02.2013 r.)

Formularz oferty    (15.02.2013 r.)

Odpowiedź na zapytanie  (21.02.2013 r.)

Protokół z otwarcia ofert  (11.03.2013 r.)

Zadanie 5. – „Wizaż i stylizacja”

Zaproszenie do składania ofert   (15.02.2013 r.)

Formularz oferty    (15.02.2013 r.)

Protokół z otwarcia ofert  (11.03.2013 r.)

Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej  (19.03.2013 r.)

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty (26.03.2013 r.)

Zadanie 6. – „Samoobrona”

Zaproszenie do składania ofert   (15.02.2013 r.)

Formularz oferty    (15.02.2013 r.)

Odpowiedź na zapytanie  (27.02.2013 r.)

Protokół z otwarcia ofert  (11.03.2013 r.)

Wykonawcy mogą składać oferty na więcej niż jedno zadanie, przy czym oferty na poszczególne zadania powinny być składane na właściwych formularzach.