A A A

Kategorie

DAiO.333.9.2013

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w ramach realizowanego w partnerstwie z Caritas Diecezji Sosnowieckiej projektu „Bliżej domu – model wychodzenia z bezdomności” realizowanego w ramach projektu „Działania w zakresie standaryzacji pracy z osobami bezdomnymi, opracowanie Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności” zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn. „Przeprowadzenie superwizji grupowej i indywidualnej dla pracowników socjalnych pracujących z osobami bezdomnymi i osobami zagrożonymi bezdomnością”
Tryb zamówienia art.4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych
Osoba odpowiedzialna:
imię i nazwisko
telefon
e-mail
nr lokalu
Dorota Warcholińska – Kozieł
(32) 262 25 28
obsluga@mops.com.pl
1/54
Data ogłoszenia  07.03.2013
Pliki do pobrania

Zaproszenie do składania ofert   (07.03.2013)

Oferta  (07.03.2013)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (26.03.2013)