A A A

Kategorie

ZP/1/23U/MOPS/2017

Dostawa ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania do budynku przy Al.Piłsudskiego 2 w Dąbrowie Górniczej

Tryb zamówienia art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. „c” zamówienie z wolnej ręki
Osoba odpowiedzialna:
imię i nazwisko
telefon
e-mail
nr lokalu
Dorota Warcholińska – Kozieł
(32) 262 25 28
obsluga@mops.com.pl 2/116 – piętro 1
Data ogłoszenia 22.03.2017 r.
Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (22.03.2017 r.)

Informacja o wyborze oferty (25.04.2017 r.)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (15.05.2017 r.)