A A A

Kategorie

ZP / 3 / 58U / MOPS / 2015

Organizowanie i świadczenie w miejscu zamieszkania specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Dąbrowa Górnicza

Tryb zamówienia art. 39 przetarg nieograniczony
Osoba odpowiedzialna:
imię i nazwisko
telefon
e-mail
nr lokalu
Dorota Warcholińska – Kozieł
(32) 262 25 28
obsluga@mops.com.pl2/116 – piętro 1
Data ogłoszenia 18.11.2015 r.
Pliki do pobrania

 Ogłoszenie o zamówieniu       (18.11.2015 r.)

SIWZ                                              (18.11.2015 r.)

Informacja o wyborze oferty      (07.12.2015 r.)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (15.12.2015 r.)