A A A

Kategorie

ZP / 2 / 50 U / MOPS / 2016

Organizowanie i świadczenie w miejscu zamieszkania specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Dąbrowa Górnicza.

Tryb zamówienia art. 39 przetarg nieograniczony
Osoba odpowiedzialna:
imię i nazwisko
telefon
e-mail
nr lokalu
Dorota Warcholińska – Kozieł
(32) 262 25 28
obsluga@mops.com.pl2/116 – piętro 1
Data ogłoszenia 17.10.2016 r.
Pliki do pobrania

ogłoszenie o zamówieniu (17.10.2016 r.)

SIWZ (17.10.2016 r.)

Zmiana treści SIWZ (20.10.2016 r.)

Informacja z otwarcia ofert (26.10.2016 r.)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (07.11.2016 r.)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (18.11.2016 r.)