A A A

Kategorie

ZP/ 4 / 58 U / MOPS / 2016

Organizowanie i świadczenie w miejscu zamieszkania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Dąbrowa Górnicza

Tryb zamówienia art. 39 przetarg nieograniczony
Osoba odpowiedzialna:
imię i nazwisko
telefon
e-mail
nr lokalu
Dorota Warcholińska – Kozieł
(32) 262 25 28
obsluga@mops.com.pl2/116 – piętro 1
Data ogłoszenia 28.10.2016 r.
Pliki do pobrania

ogłoszenie o zamówieniu (28.10.2016 r.)

SIWZ (28.10.2016 r.)

Informacja z otwarcia ofert (08.11.2016 r.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  zgodnie z art. 92 ust.1 uPzp (17.11.2016)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (28.11.2016 r.)