A A A

Kategorie

ZP/10/65U/MOPS/2017

Kompleksowa usługa sprzątania biur i utrzymanie czystości w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej i jego komórkach organizacyjnych

Tryb zamówienia art. 39 uPzp
Osoba odpowiedzialna:
imię i nazwisko
telefon
e-mail
nr lokalu
Dorota Warcholińska – Kozieł
(32) 262 25 28
obsluga@mops.com.pl 2/116 – piętro 1
Data ogłoszenia 12.12.2017 r.
Pliki do pobrania

SIWZ (12.12.2017 r.)

Ogłoszenie o zamówieniu (12.12.2017 r.)

Odpowiedź na zapytania (14.12.2017 r.)

Odpowiedź na zapytanie 2(15.12.2017 r.)

Informacja z otwarcia ofert (20.12.2017 r.)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (22.12.2017 r.)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (02.01.2018 r.)