A A A

Kategorie

ZP/1/39U/MOPS/2018

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu „INTEGRA III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”

Zadanie 1 – Kurs „Gospodarka magazynowa z obsługą wózka jezdniowego”

Zadanie 2 – Kurs komputerowy „ E-Citizen”

Zadanie 3 – Kurs „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z modułem języka niemieckiego”

Zadanie 4 – Kurs „Prawo jazdy kat. B”

Zadanie 5 – Kurs „Kroju i szycia”

Zadanie 6 – Kurs „Obsługa kasy fiskalnej wraz z fakturowaniem”

Zadanie 7 – Kurs „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi MAG 135”

Tryb zamówienia art. 138o uPzp
Osoba odpowiedzialna:
imię i nazwisko
telefon
e-mail
nr lokalu
Dorota Warcholińska – Kozieł
(32) 262 25 28
obsluga@mops.com.pl 2/116 – piętro 1
Data ogłoszenia 17.09.2018 r.
Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu (17.09.2018 r.)

Zał. nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 – Druk oferty

Zał. nr 3 – Projekt umowy wraz z załącznikami

Zał. nr 4 – Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”

Zał. nr 5 – Logotypy

Informacja z otwarcia ofert (25.09.2018 r.)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania 2, 3, 4, 6 (28.09.2018 r.)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania 1, 5, 7 (10.10.2018 r.)

Informacja o udzieleniu zamówienia dla zadania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (23.10.2018 r.)