A A A

Kategorie

ZP/3/37U/MOPS/2017

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczestników i uczestniczek projektu „INTEGRA II – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”

Zadanie 1 – KURS „OBSŁUGA WÓZKA JEZDNIOWEGO Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI”
Zadanie 2 – KURS KOMPUTEROWY „E-Citizen ”
Zadanie 3 – KURS „OPIEKUNA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z MODUŁEM JĘZYKA ANGIELSKIEGO LUB NIEMIECKIEGO”
Zadanie 4 – KURS GASTRONOMICZNY + MINIMUM SANITARNE
Zadanie 5 – KURS „TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH”
Zadanie 6 – KURS „PRACOWNIKA OCHRONY”
Zadanie 7 – KURS „PRAWO JAZDY KAT. „D”+ KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA
Zadanie 8 – KURS „PRAWO JAZDY KAT. „C”+ KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA
Zadanie 9 – KURS „PRAWO JAZDY KAT. „B”
Zadanie 10 – Kurs „Wizażysta-stylista”
Zadanie 11 – KURS „Operatora obrabiarki sterowanej numerycznie”
Zadanie 12 – KURS  „Kroju i szycia”
Zadanie 13 – KURS „Obsługi kas fiskalnych i fakturowania”
Tryb zamówienia art. 39 przetarg nieograniczony
Osoba odpowiedzialna:
imię i nazwisko
telefon
e-mail
nr lokalu
Dorota Warcholińska – Kozieł
(32) 262 25 28
obsluga@mops.com.pl 2/116 – piętro 1
Data ogłoszenia 31.05.2017 r.
Pliki do pobrania

SIWZ (31.05.2017 r.)

Ogłoszenie o zamówieniu (31.05.2017 r.)

Logotypy do ogłoszeń (31.05.2017 r.)

Informacja z otwarcia ofert (08.06.2017 r.)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla Zadania 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 (28.06.2017 r.)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla Zadania 3, 4, 12 (29.06.2017 r.)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – 13 zadań (28.07.2017 r.)