A A A

Kategorie

ZP/3/46U/MOPS/2018

Organizowanie i świadczenie w miejscu zamieszkania specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Dąbrowa Górnicza

Tryb zamówienia art. 138o uPzp
Osoba odpowiedzialna:
imię i nazwisko
telefon
e-mail
nr lokalu
Dorota Warcholińska – Kozieł
(32) 262 25 28
obsluga@mops.com.pl 2/116 – piętro 1
Data ogłoszenia 19.10.2018 r.
Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu (19.10.2018 r.)

Zał. nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 – Druk oferty

Zał. nr 3 – Wykaz usług

Zał. nr 4 – Wykaz osób

Zał. nr 5 – Projekt umowy wraz z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert (29.10.2018 r.)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (07.11.2018 r.)

Informacja o udzieleniu zamówienia (19.11.2018 r.)