A A A

Kategorie

ZP/3/56U/MOPS/2016

Świadczenie w miejscu zamieszkania usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy w Gminie Dąbrowa Górnicza

Tryb zamówienia art. 39 przetarg nieograniczony
Osoba odpowiedzialna:
imię i nazwisko
telefon
e-mail
nr lokalu
Dorota Warcholińska – Kozieł
(32) 262 25 28
obsluga@mops.com.pl2/116 – piętro 1
Data ogłoszenia 26.10.2016 r.
Pliki do pobrania

ogłoszenie o zamówieniu (26.10.2016 r.)

SIWZ (26.10.2016 r.)

Informacja z otwarcia ofert (07.11.2016 r.)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (21.11.2016 r.)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (01.12.2016 r.)