A A A

Kategorie

ZP/4/52U/MOPS/2017

Świadczenie w miejscu zamieszkania usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy w Gminie Dąbrowa Górnicza

Tryb zamówienia art. 138 lit. „o” uPzp – usługi społeczne
Osoba odpowiedzialna:
imię i nazwisko
telefon
e-mail
nr lokalu
Dorota Warcholińska – Kozieł
(32) 262 25 28
obsluga@mops.com.pl 2/116 – piętro 1
Data ogłoszenia 18.10.2017 r.
Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu (18.10.2017 r.)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1 (18.10.2017 r.)

Druk oferty – zał. nr 2(18.10.2017 r.)

Wykaz usług – zał. nr 3 (18.10.2017 r.)

Wykaz osób – zał. nr 4 (18.10.2017 r.)

Projekt umowy – zał. nr 5 (18.10.2017 r.)

Informacja z otwarcia ofert (26.10.2017 r.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (07.11.2017 r.)

Informacja o udzieleniu zamówienia (17.11.2017 r.)