A A A

Kategorie

ZP/5/53U/MOPS/2018

Przygotowanie oraz wydawanie gorącego posiłku dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej korzystających z  pomocy społecznej

Tryb zamówienia art. 39 uPzp
Osoba odpowiedzialna:
imię i nazwisko
telefon
e-mail
nr lokalu
Dorota Warcholińska – Kozieł
(32) 262 25 28
obsluga@mops.com.pl 2/116 – piętro 1
Data ogłoszenia 22.11.2018 r.
Pliki do pobrania

SIWZ wraz z załącznikami (22.11.2018 r.)

Ogłoszenie o zamówieniu (22.11.2018 r.)

Informacja z otwarcia ofert (30.11.2018 r.)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (14.12.2018 r.)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (27.12.2018 r.)