A A A

Kategorie

ZP/6/56U/MOPS/2018

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

Tryb zamówienia art. 138o uPzp
Osoba odpowiedzialna:
imię i nazwisko
telefon
e-mail
nr lokalu
Dorota Warcholińska – Kozieł
(32) 262 25 28
obsluga@mops.com.pl 2/116 – piętro 1
Data ogłoszenia 27.11.2018 r.
Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu (27.11.2018 r.)

Zał. 1 – Opis przedmiotu zamówienia (27.11.2018 r.)

Zał. 2 – Druk oferty (27.11.2018 r.)

Zał. 3 – Wykaz usług (27.11.2018 r.)

Zał. 4 – Projekt umowy (27.11.2018 r.)

Odpowiedzi na zapytania (30.11.2018 r.)

Odpowiedzi na zapytania 2 (03.12.2018 r.)

Informacja z otwarcia ofert (05.12.2018 r.)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (07.12.2018 r.)

Informacja o udzieleniu zamówienia (03.01.2019 r.)