A A A

Kategorie

ZP/6/66U/MOPS/2016

Przygotowanie oraz wydawanie gorącego posiłku dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej korzystających z pomocy społecznej

Tryb zamówienia art. 39 przetarg nieograniczony
Osoba odpowiedzialna:
imię i nazwisko
telefon
e-mail
nr lokalu
Dorota Warcholińska – Kozieł
(32) 262 25 28
obsluga@mops.com.pl 2/116 – piętro 1
Data ogłoszenia 16.11.2016 r.
Pliki do pobrania

ogłoszenie o zamówieniu (16.11.2016 r.)

SIWZ (16.11.2016 r.)

Informacja o unieważnieniu postępowania (25.11.2016 r.)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- unieważnienie (25.11.2016 r.)