A A A

Kategorie

ZP/7/58U/MOPS/2018

Kompleksowa usługa sprzątania biur i utrzymanie czystości w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej i jego komórkach organizacyjnych

Tryb zamówienia art. 39 uPzp
Osoba odpowiedzialna:
imię i nazwisko
telefon
e-mail
nr lokalu
Dorota Warcholińska – Kozieł
(32) 262 25 28
obsluga@mops.com.pl 2/116 – piętro 1
Data ogłoszenia 06.12.2018 r.
Pliki do pobrania

SIWZ wraz z załącznikami (06.12.2018 r.)

Ogłoszenie o zamówieniu (06.12.2018 r.)

Odpowiedź na zapytanie (11.12.2018 r.)

Informacja z otwarcia ofert (14.12.2018 r.)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (21.12.2018 r.)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (03.01.2019 r.)