A A A

Kategorie

ZP/7/69U/MOPS/2016

Przygotowanie oraz wydawanie gorącego posiłku dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej korzystających z pomocy społecznej

Tryb zamówienia art. 39 przetarg nieograniczony
Osoba odpowiedzialna:
imię i nazwisko
telefon
e-mail
nr lokalu
Dorota Warcholińska – Kozieł
(32) 262 25 28
obsluga@mops.com.pl 2/116 – piętro 1
Data ogłoszenia 28.11.2016 r.
Pliki do pobrania

ogłoszenie o zamówieniu (28.11.2016 r.)

SIWZ (28.11.2016 r.)

Informacja z otwarcia ofert (06.12.2016 r.)

Informacja o unieważnieniu postępowania (20.12.2016 r.)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – unieważnienie (20.12.2016 r.)