A A A

Kategorie

ZP/8/59U/MOPS/2017

Organizowanie i świadczenie w miejscu zamieszkania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Dąbrowa Górnicza”

Tryb zamówienia art. 138 lit. „o” uPzp – usługi społeczne
Osoba odpowiedzialna:
imię i nazwisko
telefon
e-mail
nr lokalu
Dorota Warcholińska – Kozieł
(32) 262 25 28
obsluga@mops.com.pl 2/116 – piętro 1
Data ogłoszenia 17.11.2017 r.
Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu (17.11.2017 r.)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1 (17.11.2017 r.)

Druk oferty – zał. nr 2 (17.11.2017 r.)

Wykaz usług – zał. nr 3 (17.11.2017 r.)

Wykaz osób – zał. nr 4 (17.11.2017 r.)

Projekt umowy – zał. nr 5 (17.11.2017 r.)

Informacja z otwarcia ofert (28.11.2017 r.)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (06.12.2017 r.)

Informacja o udzieleniu zamówienia (21.12.2017 r.)