A A A

Kategorie

ZP/9/61U/MOPS/2017

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania
i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dąbrowie Górniczej”

Tryb zamówienia art. 138 lit. „o” uPzp – usługi społeczne
Osoba odpowiedzialna:
imię i nazwisko
telefon
e-mail
nr lokalu
Dorota Warcholińska – Kozieł
(32) 262 25 28
obsluga@mops.com.pl 2/116 – piętro 1
Data ogłoszenia 28.11.2017 r.
Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu (28.11.2017 r.)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1 (28.11.2017 r.)

Druk oferty – zał. nr 2 (28.11.2017 r.)

Wykaz usług – zał. nr 3 (28.11.2017 r.)

Projekt umowy – zał. nr 4 (28.11.2017 r.)

Odpowiedzi na zapytania (04.12.2017 r.)

Informacja z otwarcia ofert (06.12.2017 r.)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (11.12.2017 r.)

Informacja o udzieleniu zamówienia (04.01.2018 r.)