A A A

Kategorie

Archiwalne

POMOC W DOMU DLA OPIEKUNA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Informujemy, że istnieje możliwość wystąpienia przez opiekunów osób niepełnosprawnych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej o wsparcie w formie skierowania do wykonywania prac społecznie użytecznych osoby pomagającej opiekunowi w wykonywaniu codziennych obowiązków domowych.

Pomoc może być udzielona opiekunowi osoby niepełnosprawnej, a więc członkowi rodziny, w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 04.11.2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. rodzicowi dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka, przez którego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), opiekującemu się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji lub osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Dokumenty dla opiekuna niepełnosprawnego dziecka lub niepełnosprawnej osoby dorosłej, będącego równocześnie jej opiekunem prawnym:

Wniosek opiekuna ON

Obowiązek informacyjny RODO_art 13

Dokumenty dla opiekuna niepełnosprawnej osoby dorosłej posiadającej zdolność do czynności prawnych:

Wniosek opiekuna ON

Obowiązek informacyjny RODO_art 14

Wnioski należy składać w pokoju 307 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy Al. Piłsudskiego 2.

Pozostałe wiadomości

 • Pomoc żywnościowa
  2017-02-08
  W Dąbrowie Górniczej skierowanie do odbioru żywności wydaje pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwy wg miejsca zamieszkania osoby lub rodziny  (Rejony socjalne – odnośnik do inf. na stronie www.mops.com.pl). Żywność jest wydawana przez......
  czytaj cały wpis: Pomoc żywnościowa
 • obraz dla wpisu: Senior w internecie
  Senior w internecie
  2017-01-24
  W dniu 07.02.2017r Klub wolontariusza przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej organizuje w godzinach 10:30-11:30 zajęcia pt. „ Senior w internecie”. Zajęcia dla osób, które chcą nauczyć się obsługiwać internet. Chętnych prosimy o wcześniejsze zapisy......
  czytaj cały wpis: Senior w internecie