A A A

Kategorie

Archiwalne

Projekt pt. „Rodzina – dom budowany miłością”

 

Banner Fundusze Europejskie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej realizuje projekt pt. „Rodzina- dom budowany miłością” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs.

Wartość projektu: 167 805,46zł

Wkład Funduszu Europejskiego : 142 634,64zł

Uczestnicy :

W okresie od 01 października 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. wsparciem zostaną objęte osoby pełniące funkcje rodziny zastępczej, kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz dzieci umieszczone w ww rodzinach.

Cel projektu:

Celem projektu podniesienie jakości i dostępności usług dla rodzin zastępczych oraz promocja idei rodzicielstwa zastępczego na terenie Miasta Dąbrowa Górnicza.

Cele szczegółowe projektu:

 • zwiększenie dostępności rodzin zastępczych do poradnictwa specjalistycznego, w tym prawnego
 • zwiększenie dostępności do usług specjalistycznych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, a posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności
 • upowszechnianie idei rodzicielstwa zastępczego na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.

Planowane efekty:

 • podniesienie poziomu umiejętności i kompetencji rodzin zastępczych
 • wzrost standardów pracy rodzin zastępczych zawodowych

 • pozyskanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej.

Pozostałe wiadomości

 • Pomoc żywnościowa
  2017-02-08
  W Dąbrowie Górniczej skierowanie do odbioru żywności wydaje pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwy wg miejsca zamieszkania osoby lub rodziny  (Rejony socjalne – odnośnik do inf. na stronie www.mops.com.pl). Żywność jest wydawana przez......
  czytaj cały wpis: Pomoc żywnościowa
 • obraz dla wpisu: Senior w internecie
  Senior w internecie
  2017-01-24
  W dniu 07.02.2017r Klub wolontariusza przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej organizuje w godzinach 10:30-11:30 zajęcia pt. „ Senior w internecie”. Zajęcia dla osób, które chcą nauczyć się obsługiwać internet. Chętnych prosimy o wcześniejsze zapisy......
  czytaj cały wpis: Senior w internecie