A A A

Kategorie

Archiwalne

Projekt „Regionalne wsparcie – europejskie perspektywy”.

Firma KM2 Sp. z o.o. serdecznie zaprasza osoby:

w wieku 30-64 lat (od dnia 30-tych urodzin)

zamieszkujące teren woj. śląskiego

będące osobami bezrobotnymi (zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi w PUP)  lub nieaktywnymi zawodowo

o niskich kwalifikacjach (maks. z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub średnim)

do udziału w projekcie „Regionalne wsparcie – europejskie perspektywy”

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 96 (55K i 41M) bezrobotnych i biernych zawodowo mieszkańców woj. śląskiego poprzez ich udział  w kompleksowych i indywidualnych programach aktywizacji zawodowej realizowanych  w okresie trwania projektu, tj. od 01.02.2017 do 31.03.2019 r.

W ramach projektu, dla każdego uczestnika/uczestniczki przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:

doradztwo zawodowe wraz z przygotowaniem IPD

szkolenia przygotowujące do egzaminu lub podnoszące kwalifikacje i umiejętności zgodnie z IPD

3 miesięczny staż zawodowy (dla 55 osób)

pośrednictwo pracy w formie indywidualnych spotkań.

Za udział w szkoleniach i stażu uczestnicy/uczestniczki otrzymują STYPENDIUM  w wysokości 6,65 zł netto za godz. szkolenia oraz  997,40 zł netto za każdy pełny m-c stażu.

Dla wszystkich zapewniamy BEZPŁATNE:

wymagane badania medycyny pracy przed przystąpieniem do stażu/kursu

materiały szkoleniowe

wyżywienie podczas zajęć szkoleniowych

ubezpieczenie NNW

ubezpieczenie ZUS

egzamin zewnętrzny po ukończonym szkoleniu

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

REKRUTACJA, ZAPISY, INFORMACJE Firma KM2 Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 191  Biuro projektu: Katowice, ul. Mickiewicza 15, pok. 210 e-mail: projekt@km2.slask.pl   tel.: 504 941 107 www.regionalnewsparcie-km2.pl

Pozostałe wiadomości

 • Pomoc żywnościowa
  2017-02-08
  W Dąbrowie Górniczej skierowanie do odbioru żywności wydaje pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwy wg miejsca zamieszkania osoby lub rodziny  (Rejony socjalne – odnośnik do inf. na stronie www.mops.com.pl). Żywność jest wydawana przez......
  czytaj cały wpis: Pomoc żywnościowa
 • obraz dla wpisu: Senior w internecie
  Senior w internecie
  2017-01-24
  W dniu 07.02.2017r Klub wolontariusza przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej organizuje w godzinach 10:30-11:30 zajęcia pt. „ Senior w internecie”. Zajęcia dla osób, które chcą nauczyć się obsługiwać internet. Chętnych prosimy o wcześniejsze zapisy......
  czytaj cały wpis: Senior w internecie