A A A

Kategorie

Archiwalne

Spotkanie z doradcą zawodowym w ramach projektu „ INTEGRA III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej’’

W okresie od 07.05.2018 r. do 31.05.2018 r. w ramach projektu „ INTEGRA III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”, odbyły się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, których celem było ustalenie tzw. „ indywidualnej ścieżki reintegracji zawodowej’’uczestników oraz uczestniczek projektu. Celem „ indywidualnych ścieżek reintegracji zawodowych było dobranie odpowiednich kursów/szkoleń zawodowych do indywidualnych potrzeb oraz możliwości uczestników oraz uczestniczek zgodnie zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy.

Wsparciem objęto 50 uczestników/uczestniczek projektu „INTEGRA III …”. Na każdego uczestnika przypadły 2 godziny zegarowe. Podczas pierwszego spotkania indywidualnego przeprowadzono rozmowy z uczestnikami/uczestniczkami na podstawie których zebrano informacje niezbędne do sporządzenia diagnozy indywidualnej. Na drugim spotkaniu z uczestnikiem/uczestniczką wspólnie sporządzono tzw: „ indywidualną ścieżkę reintegracji zawodowej’’, która zawiera dopasowany do możliwości oraz potrzeb zestaw instrumentów aktywizacji edukacyjnej tj. kursów oraz szkoleń zawodowych. Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników oraz uczestniczek projektu „INTEGRA III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej’’, ma na celu poprawę funkcjonowania w społeczeństwie a docelowo powrót na otwarty rynek pracy.

Pozostałe wiadomości

 • Pomoc żywnościowa
  2017-02-08
  W Dąbrowie Górniczej skierowanie do odbioru żywności wydaje pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwy wg miejsca zamieszkania osoby lub rodziny  (Rejony socjalne – odnośnik do inf. na stronie www.mops.com.pl). Żywność jest wydawana przez......
  czytaj cały wpis: Pomoc żywnościowa
 • obraz dla wpisu: Senior w internecie
  Senior w internecie
  2017-01-24
  W dniu 07.02.2017r Klub wolontariusza przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej organizuje w godzinach 10:30-11:30 zajęcia pt. „ Senior w internecie”. Zajęcia dla osób, które chcą nauczyć się obsługiwać internet. Chętnych prosimy o wcześniejsze zapisy......
  czytaj cały wpis: Senior w internecie