A A A

Kategorie

Archiwalne

Trening Umiejętności Społecznych zakończony.

Za nami kolejny cykl spotkań realizowany w ramach projektu „ INTEGRA III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” jakim był „ Trening Umiejętności Społecznych”. Pracownicy Klubu Integracji Społecznej prowadzili m.in. zajęcia z autoprezentacji, warsztaty asertywności, dieta odżywcza, wolontariat, nowe uzależnienia XXI w., konstruktywne sposoby radzenia sobie z emocjami.

Celem zajęć była poprawa funkcjonowania społecznego osób wykluczonych społecznie, a także zdobycie nowych i pogłębienie dotychczasowych kompetencji społecznych i zawodowych oraz motywowanie do aktywnego rozwoju osobistego.

Wsparciem objęto 50 uczestników/ uczestniczek projektu „ INTEGRA III…” podzielonych na trzy grupy:

Grupa I – osoby bezdomne realizujące Program Aktywności Lokalnej.

Grupa II – osoby pozostające w pieczy lub opuszczające pieczę zastępczą realizujące Indywidualny Program Usamodzielnienia.

Grupa III – osoby ze środowiska realizujące kontrakty socjalne.

Nie zabrakło również działań kulturalno- rekreacyjnych jakimi były wyjścia do kina oraz na kręgielnie, mające na celu wzmocnienie procesów integracyjnych i kształtowania pozytywnych relacji między uczestnikami jako czynników mających duży wpływ na motywację, frekwencję i aktywny udział w realizowanych w ramach projektu działań.

Spotkania przebiegały w miłej atmosferze i mamy nadzieję , że zmotywowały uczestników do kolejnego etapu jakim będą kursy zawodowe.

INTEGRA III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”

realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w ramach osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywne integracja,

poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OPS i PCPR.

Pozostałe wiadomości

 • Pomoc żywnościowa
  2017-02-08
  W Dąbrowie Górniczej skierowanie do odbioru żywności wydaje pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwy wg miejsca zamieszkania osoby lub rodziny  (Rejony socjalne – odnośnik do inf. na stronie www.mops.com.pl). Żywność jest wydawana przez......
  czytaj cały wpis: Pomoc żywnościowa
 • obraz dla wpisu: Senior w internecie
  Senior w internecie
  2017-01-24
  W dniu 07.02.2017r Klub wolontariusza przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej organizuje w godzinach 10:30-11:30 zajęcia pt. „ Senior w internecie”. Zajęcia dla osób, które chcą nauczyć się obsługiwać internet. Chętnych prosimy o wcześniejsze zapisy......
  czytaj cały wpis: Senior w internecie