Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej informuje, iż w okresie od 1 marca 2021 do dnia 31 marca 2021 będą przyjmowane wnioski dotyczące roku akademickiego 2020/2021 o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł - II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski o dofinansowanie można składać w siedzibie MOPS lub w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON - SOW w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie e-PUAP.

Druki wniosków można pobrać w zakładce: program "Aktywny samorzad"