Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, iż termin zakończenia naboru wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu "Aktywny samorząd" upływa z dniem 31 sierpnia 2021 r. 
Wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami należy złożyć za pomocą systemu elektronicznego SOW, osobiście w siedzibie MOPS lub przesłać pocztą.
Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są w zakładce: formy pomocy/niepełnosprawność/Aktywny samorząd-PFRON.