Jak załatwić sprawę w czasie trwania stanu epidemii w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej?

Z uwagi na bardzo duże zagrożenie epidemiczne sprawy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej załatwiane są przede wszystkim telefonicznie lub mailowo, bezpośredni kontakt z pracownikiem Ośrodka nie jest wymagany. Jeżeli potrzebujesz pomocy skontaktuj się telefonicznie (lub elektronicznie)  z pracownikami MOPS lub pozostaw dane kontaktowe w skrzynce podawczej znajdującej się przed wejściem do siedziby Ośrodka:

Dział Pomocy Środowiskowej

Pomoc finansowa (cała Dąbrowa Górnicza): tel. 571-332-316 / e-mail: 'aszczerba@mops.com.pl',this)">aszczerba@mops.com.pl

Gołonóg, Reden, Śródmieście: tel. 571-332-260 / e-mail: 'jmachaj@mops.com.pl',this)">jmachaj@mops.com.pl

Strzemieszyce, Ząbkowice, Łosień: tel. 571-332-275 / e-mail: 'eszczepara@mops.com.pl'

Punkt ul. Wyszyńskiego 1 (praca socjalna): tel. 571-332-290 / e-mail: 'aseweryn@mops.com.pl',this)">aseweryn@mops.com.pl

Osoby bezdomne: tel. 571-332-390 / e-mail: 'jkrol@mops.com.pl',this)">jkrol@mops.com.pl

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: tel. 571-332-334 / e-mail: 'iwalotek@mops.com.pl',this)">iwalotek@mops.com.pl

Dział Opieki nad Dzieckiem i Rodziną

Zespół ds. Pieczy Zastępczej: tel. 571-332-357 /  571-332-356 / 571-332-355

e-mail: 'bbargiel@mops.com.pl',this)">bbargiel@mops.com.pl

Zespół Świadczeń: tel. 571-332-353 / 571-332-352

e-mail: 'bgrubecka@mops.com.pl',this)">bgrubecka@mops.com.pl  /  'dodr@mops.com.pl',this)">dodr@mops.com.pl

Dział Aktywizacji Zawodowej i Komunikacji Społecznej

tel. 571-332-366  p. 310 / 571-332-367

e-mail: 'mwrobel@mops.com.pl',this)">mwrobel@mops.com.pl

Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

tel. 571-332-311   p. 214 / tel. 571-332-312   p. 216 / tel. 571-332-314   p. 217 / tel. 571-332-315   p. 217 / tel. 571-332-310   p. 218 / tel. 572-702-985   p. 212 / tel. 572-702-987   p. 211 / tel. 572-702-992   p. 211 / tel. 572-702-994   p. 210

e-mail: 'dsr@mops.com.pl',this)">dsr@mops.com.pl

Dział Pomocy Osobom Uprawnionym do Alimentów

tel. 571-332-322 / tel. 571-332-323 /tel. 571-332-324

e-mail: 'dra@mops.com.pl',this)">dra@mops.com.pl

Dział Realizacji Świadczeń

Dodatki mieszkaniowe:     tel. 571-332-273 / tel. 571-332-301 / e-mail: 'dszawarska@mops.com.pl',this)">dszawarska@mops.com.pl

Karta Dużej Rodziny: tel. 571-332-336 /  e-mail: 'arozewicz@mops.com.pl',this)">arozewicz@mops.com.pl ;

Wypłata świadczeń: tel. 571-332-341 / e-mail: 'acabaj@mops.com.pl',this)">acabaj@mops.com.pl ; / e-mail: 'kkoziel@mops.com.pl',this)">kkoziel@mops.com.pl

tel. 571-332-342 / e-mail: 'estachacka@mops.com.pl',this)">estachacka@mops.com.pl

tel. 571-332-337 / e-mail: 'mstoklosa@mops.com.pl',this)">mstoklosa@mops.com.pl

tel. 571-332-273  / e-mail: 'dszawarska@mops.com.pl',this)">dszawarska@mops.com.pl

tel. 571-332-335  / e-mail: 'kszefer@mops.com.pl',this)">kszefer@mops.com.pl

wydawanie zaświadczeń: tel. 571-332-345 / e-mail: 'mrdest@mops.com.pl',this)">mrdest@mops.com.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej:

tel. 32 262 86 31 / tel. 571 332 385 oraz pod e-mail : 'oikdg@mops.com.pl',this)">oikdg@mops.com.pl

Dział ds. Rehabilitacji Społecznej

tel. 571-332-330 / e-mail: 'bnowicka@mops.com.pl',this)">bnowicka@mops.com.pl

tel. 571-332-332 / e-mail: 'mkuchniak@mops.com.pl',this)">mkuchniak@mops.com.pl

tel. 571-332-331 / e-mail: 'mtysiac@mops.com.pl',this)">mtysiac@mops.com.pl

Dział ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych

tel. 571-332-280 / tel. 572-703-007 / tel. 571-332-283 / e-mail: 'awojcik@mops.com.pl',this)">awojcik@mops.com.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 571-332-371 / tel. 571-332-372 / tel. 571-332-370 / e-mail : 'pzoondg@mops.com.pl',this)">pzoondg@mops.com.pl

Dział Kadr Płac i Organizacji:

tel. 571-332-389 / tel. 571-332-388 / e-mail: 'kadry@mops.com.pl',this)">kadry@mops.com.pl

Informacja ogólna: 571 332 381


MIESZKAŃCY MIASTA MOGĄ SKORZYSTAĆ TELEFONICZNIE Z NASTĘPUJĄCYCH FORM WSPARCIA:

Konsultacje dla osób uzależnionych
od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 – 15.00  tel. 571-332-369

Konsultacje dla osób które utraciły pracę/poszukują nowej pracy
od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 – 15.00   tel.  571-332-367

Miejski Telefon Zaufania codziennie, w godzinach od 19:00 do 22:00 dyżurują konsultanci, którzy również udzielają specjalistycznego wsparcia tel. 571- 332-386 lub tel. 32 268-12-22

Pomoc i wsparcie dla osób doświadczających przemocy w rodzinie od poniedziałku do piątku  w godzinach 07.00 – 15.00 tel. 571-332-270

Telefon dla osób objętych kwarantanną domową – codziennie w godz. 7.30-19.00  tel. 571-332-325